Glömt lösenordet?

Logga in med facebook

RSS

Bygga altan - byggbeskrivning

Hela vår tomt är sluttande vilket innebär, att det är svårt att exempelvis placera ut möbler plant. Altan var därför ett måste. Vid altanbygget valde jag att undergjuta bjälklaget istället för att först gjuta och sedan bygga bjälklaget.Jag upplevde detta som ett mycket enkelt sätt att grundlägga altanen på. Jag byggde under helger och stressade inte - därav den förhållandevis långa byggtiden.

Plats: Bollebygd

Byt sorteringsordning

Påbörjat: 15 apr 2007 – Avslutat: 29 jun 2007

Planering

 • 15 apr 2007 Anmäl

  Tankegångar inför bygget

  Från skiss till . . .

  Från skiss till . . .

  . . . färdig altan

  . . . färdig altan

  Vi hade under ett par somrar upplevt olägenheten av att inte ha en plan yta på hela tomten. Vid middager utomhus satt halva gänget i nedförslutning, andra gänget i uppförsbacke - inte alls vare sig roligt eller behagligt. Inför vår tredje sommar i huset beslutade vi därför att bygga eller låta bygga en altan.

  Vi inledde med att sända ut ett par offerförfrågningar till lokala snickare. Ganska snart insåg vi att det skulle bli alltför dyrt. Man ville i stora drag ha 50.000 kr för en altan på 8,5 x 4,5 meter. Detta var innan tiden för ROT-avdrag.

  Jag införskaffade ritprogrammet SketchUp och började skissa. Altanbredden var given av husgavelns bredd - 8,5 m. Altandjupet ville vi ha så att det kändes proportionerligt mot bredden och dessutom skulle detta mått tillåta att man enkelt skulle kunna passera förbi utemöbler etc. Vi ritade upp alternativa mått i trädgården och provade att gå omkring de tänkta möblerna och staketet. Vi valde till slut djupet 4,5 m vilket också innebar att vi kunde köpa hem golvreglar med ett fast mått, som vi inte behövde justera.

  Vid skissandet bestämdes att vi inte ville ha plintarna i ytterkant. Ville inte att plintarna skulle påverka montaget av den kommande spaljén under altanen eller synas genom spaljén. Drog därför in plintarna 600 mm runt om.

Grundarbete & plintar

 • 28 apr 2007 Anmäl

  Grundarbete

  Grävda diken istället för plinthål

  Grävda diken istället för plinthål

  Ram av golvreglar på plats

  Ram av golvreglar på plats

  Bärlinorna hängande under golvreglarna

  Bärlinorna hängande under golvreglarna

  Vår mark är väldigt stenig och vi kunde snabbt konstatera, att det i princip var omöjligt att för hand gräva hål för plintarna. Vi hyrde in en grävare, som fick gräva tre diken i vilka vi skulle gjuta våra kommande plintar.

  Efter att ha studerat en bjälklagstabell, fastställdes att vi skulle ha tre bärlinor med dimensionen 45x195 mm. Golvreglarnas dimension fastställdes till 45x145 mm.

  Eftersom husgrunden är byggd i natursten, kändes det inte aktuellt att fästa den inre bärlinan i husgrund/fasad. Vi planerade för en plintrad 600 mm ut från huset.

  När grävningen var gjord, byggde jag en ram av de kommande golvreglarna. Ramen pallades upp med lecablock och fästes tillfälligt i fasaden. Jag använde långt vattenpass och såg till att ha ett fall på ca. 3 cm på bredden 8,5 meter. Orsaken till att jag först byggde en ram var, att jag antog att det skulle bli knepigt att mäta in plintplaceringen på den sluttande marken. Eftersom jag tidigare inte byggt altan, kändes det därför naturligt att bygga bjälklaget först och sedan gjuta plintarna.

  När golvregelramen var på plats, fäste jag de tre bärlinorna undertill med hjälp av vinkeljärn.

 • 3 maj 2007 Anmäl

  Plintgjutning

  Formrör på plats under bjälklaget

  Formrör på plats under bjälklaget

  Skarv mitt för plint

  Skarv mitt för plint

  Produkter på bilden

  Rundad överdel på plintarna

  Rundad överdel på plintarna

  När så bjälklaget var på plats, placerades plintarnas form-/gjutrör på de sedan tidigare måttsatta ställena. Vi valde att gjuta plintar upp till bärlinorna istället för att gjuta jämns med marken och dra upp trästolpar. Varje plint är nedsänkt 60 cm under markytan alternativt högre upp mot hård stengrund.

  Vid varje formrör skruvades en balksko/stolphållare fast i den överliggande bärlinan med fransk skruv (10x40 mm)

  När detta jobb var klart, hyrdes en betongblandare in. Med 18 plintar kändes det onödigt att lägga energi på att blanda för hand. Svärfar blandade betongen (färdig grovbetong i 25 kg säckar + vatten) och jag fyllde formrören. Toppade av ovansidan för att få en rund överdel.

  På den första bilden ser man att det sitter en extra golvregel parallellt med den yttre golvregeln för att man skall kunna skruva en golvram ytterst.

 • 10 maj 2007 Anmäl

  Markunderlag

  Bort med bjälklaget, kratta jorden . . .

  Bort med bjälklaget, kratta jorden . . .

  . . . täck med fiberduk och . . .

  . . . täck med fiberduk och . . .

  Produkter på bilden

  . . . fyll på med makadam

  . . . fyll på med makadam

  Produkter på bilden

  Efter samtal med betongfabrikant valde vi att vänta en vecka innan vi belastade plintarna.

  Nu lyfte vi av regelram och bärlinor för att kunna jämna till underlaget och täcka med fiberduk och grus/makadam (12-16 mm).

  Runt plintarna hade vi inför gjutningen fyllt med jord/grus som sedan packades hårt. Plintarna gick inte att rucka på ;)

  Läs kommentarer till inlägget (2)

Golvtrall

 • 28 maj 2007 Anmäl

  Bjälklag och golvtrall

  Här har bjälklaget lyfts på plats och de första raderna golvtrall skruvats fast.

  Här har bjälklaget lyfts på plats och de första raderna golvtrall skruvats fast.

  Produkter på bilden

  All trall på plats

  All trall på plats

  Produkter på bilden

  Ram runt om

  Ram runt om

  Första grillstunden på altanen :)   (staketet ej klart)

  Första grillstunden på altanen :) (staketet ej klart)

  När markunderlaget var klart med duk och makadam, lyftes bjälkaget på plats och skruvades fast med fransk skruv (10x40 mm) i stolphållarna. Därefter kompletterades bjälklaget med de golvreglar som inte var på plats sedan tidigare. Golvreglarna placerades med c/c 60 cm, dvs 60 cm mellan varje centrumlinje.

  Golvtrallens dimension: 28x120 mm

  Golvtrallen lades med en ram runt för att man inte skall se ändträt på trallen.

  Eftersom marken lutar kraftigt innebär detta att den övre delen av altanen skär in i marken. Här byggde jag en "vägg" av impregnerat byggtimmer. Bakom timret ligger ett lager makadam och mot jorden samma fiberduk som under altanen.

Altanstaket

 • 12 jun 2007 Anmäl

  Altanstaket

  Skiss på krysstaketet

  Skiss på krysstaketet

  Staket utan överliggare (provar med en regel upptill)

  Staket utan överliggare (provar med en regel upptill)

  Produkter på bilden

  Närbild på staket

  Närbild på staket

  Staket och spaljé. Altandörr på plats.

  Staket och spaljé. Altandörr på plats.

  Produkter på bilden

  Staketet vitmålat (2 år efter att bygget var klart)

  Staketet vitmålat (2 år efter att bygget var klart)

  Eftersom altanen delvis är upphöjd över marken, kände vi att altanen behövde kompletteras med ett staket där trallen inte ligger i nivå med marken.

  Vi ville ha ett stabilt med ändå luftigt staket/räcke och valde till slut att göra ett krysstaket. Istället för att fästa kryssen i stolparna, byggde jag ramar i vilka kryssen skruvades. Enkelt att bygga och enkelt att montera.

  Staketramarna skruvades ihop med trallskruv och fästes i stolparna - även detta med trallskruv. Vi har en spalt under staketet på 7,5 cm för att enkelt kunna borsta ut löv och snö från altanen.

  Två år efter att altanen var klar, målades staketet vitt.

Altantrappa

 • 24 jun 2007 Anmäl

  Liten altantrappa

  Skiss på altantrappa

  Skiss på altantrappa

  Närbild på trappan

  Närbild på trappan

  Där staketet slutade ville vi ha en enkel trappa som en övergång mot den del av altanen som skär in i marken.

  Jag gjorde en enkel skiss och skruvade sedan ihop trappan av två lådor gjorda av regel, 45x145, samt golvtrall, 28x120.

  I djupled är det övre trappsteget indraget 30 cm (plansteg). Höjdskillnaden mellan de båda trappstegen är 145+28 mm (sättsteg).

  Precis som vid montaget av ramen runt altanen, krävs det en extra regel på sidorna för att kunna fästa ramen.

  Principen kan även användas vid större trappor.

  Läs kommentarer till inlägget (2)

Partytält

 • 29 jun 2007 Anmäl

  Komplettering med partytält

  Partytält som nästan är helt måttanpassat

  Partytält som nästan är helt måttanpassat

  Från andra hållet

  Från andra hållet

  Perfekt att sitta här en regnig sommardag ;)

  Perfekt att sitta här en regnig sommardag ;)

  Vi har valt att inte ha någon del av altanen överbyggd med tak (bl.a. av estetiska skäl). Däremot kände vi från början, att vi gärna ville kunna utnyttja altanen även vid dåligt väder. Den första sommaren med altanen skulle vi dessutom ha en fest för nästan 40 personer. Eftersom planen var, att vi skulle vistas på altanen under festen, var vi nästan tvungna att hitta ett passande partytält.

  Vi ringde runt till diverse tältuthyrare men de mått man erbjöd stämde dåligt med vår altans mått - 4,5 x 8,5. Dessutom var tälthyrorna ganska väl tiltagna. Av en händelse råkade vi till slut "ramla över" ett tält i en butik där man sålde ett partytält med måtten 4 x 8 meter. Helt perfekt till vår altan med andra ord!

  Tältet är gjort i kraftig plastväv och inkluderar robusta rörkonstruktioner som också innehåller en bottenram, som ger möjlighet till stabil placering/montering på exempelvis en gräsmatta. Partytältet är mycket lätt att montera och demontera.

  Vi är enormt nöjda med tältet, som faktiskt stod uppe nästan hela sommaren 2007 som var väldigt regnig. Vid soliga dagar rullade vi enkelt upp alla tältsidor för att kunna njuta av solen men ändå få lite skugga av tälttaket. Tack vare tältet kunde vi också förlänga vår altanvistelse en bit in på hösten. Tältet är förvisso inget uterum men känslan är ändå ombonad. Med en gasolvärmare skulle vistelsen på altanen kunnat förlängas ytterligare.

  Vi kan därför varmt rekommendera inköp av partytält för er som inte byggt tak över altanen.

Sammanfattning

 • 28 jun 2007 Anmäl

  Reflektioner kring altanbygget

  Sluttande tomt, undergjutning och kryssramar i staketet

  Sluttande tomt, undergjutning och kryssramar i staketet

  Avslutningsvis kan jag konstatera, att det känns väldigt bra att jag tog god tid på mig att planera och bygga altanen. Genom att söka på nätet och ställa frågor till proffs i bekantskapskretsen, kan jag skapa en mycket god grund att stå på även om det är första gången jag bygger en altan (eller något annat).

  Med all information till hands är det ganska liten risk att man går på minor under bygget - bara man gjort sin hemläxa och planerat noggrannt, både när det gäller konstruktion och inköp av material. Genom användning av ritprogrammet SketchUp visste jag väldigt väl hur mycket material jag behövde - inte minst när det gäller virkesåtgången.

  När det gäller altanens konstruktion och placering så är det några saker som skiljer sig från de flesta andra altaner jag sett.

  1. Plintgjutningen gjordes när bjälklaget var på plats. Undergjutning är Inte så vanligt förekommande.

  2. Plintarna drogs in 600 mm från altanens ytterkant vilket gett ett överhäng runt om altanen. Inga tendenser till svaj i konstruktionen.

  3. Staketkryssen byggdes med en ram runt istället för att fästa kryssdelarna direkt mot stolparna.

  4. Altanen har byggts på en relativt kraftigt sluttande tomt vilket inneburit, att altanen i överdelen skär in i marken. Detta gav en trevlig estetisk detalj med markavskiljare i impregnerat byggtimmer.

  Mina tips till andra hemmabyggare som planerar att bygga altan (eller något annat)  är:

  + Skissa/rita och planera noga - ta dig tid

  + Fråga andra som byggt eller professionella snickare (om du känner någon ;)

  + Ta hem offerter på materialet, minst tre stycken.

  + Köp NTR-klassat virke.

  + Använd bra verktyg och maskiner - inte nödvändigtvis proffmaskiner men inte alltid de billigaste.

  + Köp ett långt vattenpass - väldigt användbart

  + Ta dig tid under bygget, stressa inte

  I övrigt önskar jag andra altanbyggare lycka till!

  Peter :P

  Läs kommentarer till inlägget (5)

Kommentarer till projektet

 • 29 apr 2010 08:43

  Anmäl

  Palle Derkert (199p)

  Snygg design och perfekt utfört, grattis!

 • 29 apr 2010 16:54

  Anmäl

  Kul med så mycket dokumentation och bilder!

 • 1 maj 2010 10:47

  Anmäl

  Peter G (289p)

  Hej Palle & Erik! Tack för trevlig feedback! Palles kortfattade men ändå superlativ-fyllda kommentar gläder mig extra mycket :D

 • 4 maj 2010 17:13

  Anmäl

  Gabriel (89p)

  Grymt ambitiöst och väldokumenterat. Skulle vara roligt att se fler av dina projekt :)

 • 8 maj 2010 13:32

  Anmäl

  mille (3p)

  snygg altan , härligt att se. Man blir sugen att starta sitt egna bygge.

 • 8 maj 2010 15:30

  Anmäl

  Peter G (289p)

  Gabriel, tack för ditt beröm! Jag har fler projekt som jag dokumenterat på samma sätt. Får bara vänta ett tag så att jag hinner skaka fram bilderna och texten ;)

 • 8 maj 2010 15:32

  Anmäl

  Peter G (289p)

  mille, kul att läsa ditt glada tillrop! Är altanplaneringen igång redan eller är du bara sugen på att starta ett bygge? Oavsett så önskar jag dig lycka till med din framtida altan!

 • 15 jun 2010 12:58

  Anmäl

  MammaMu (5p)

  Ojojoj, vad snyggt! Fantastiskt kul att få ta del av ett så välarbetat projekt, tack för det!

 • 20 jun 2010 20:38

  Anmäl

  Peter G (289p)

  Hej MammaMu och stort TACK för dina uppmuntrande ord!! Alltid lika kul att få beröm när man lagt ned tid på att prestera något. Ha en trevlig sommar!

 • 9 jul 2010 22:20

  Anmäl

  vilket jobb du har lagt ner på att dokumentera projektet! imponerande!

 • 31 jul 2010 01:21

  Anmäl

  Peter G (289p)

  Tack liralaraloppan! Jo, det blev en hel del bilder varav en del hamnade här och sedan var det "bara" att lägga till texten ;)

 • 12 jul 2011 20:49

  Anmäl

  Tack för bilden när ni grävde ut....så mycket sten ni fightades med..jag har fin skånsk potatismatjord som jag skall gräva ur och klagade över detta tills jag såg ert arbete :-)

 • 13 okt 2011 23:47

  Anmäl

  Nisse (2p)

  Grattis till den proffsiga presentationen. Det är inspirerande att se "nya" sätt att angripa ett projekt.

 • 10 jul 2012 18:55

  Anmäl

  Hej. Snygg altan! Jag undrar var man kan få tag i den överliggaren med ett spår i på undersidan?

Projektansvarig

Peter G Peter G

Planering/bygge

Projektdeltagare

Underlagsarbete:
Hustrun
Betongblandning & trallskruvning:
Svärfar

Alla inlägg

Planering

Grundarbete & plintar

Golvtrall

Altanstaket

Altantrappa

Partytält

Sammanfattning