Glömt lösenordet?

Logga in med facebook

RSS

Lägga trägolv - beskrivning

Vårt blivande sovrum hade av de gamla husägarna belagts med ett laminatgolv, som var både kraftigt lutande samt bubbligt och rangligt att gå på. Anledningen till lutningen var, att det gamla huset, byggt 1863, efter alla år hade satt sig. De bjälkar som ligger närmast den stora murstocken ligger där dom alltid har legat samtidigt som delarna längst ifrån murstocken hade satt sig och sjunkit ihop. Golvläggningsprojektet kom alltså att handla om tre moment: 1. Bryta upp laminatgolvet och det underliggande plankgolvet. 2. Se till att hela underlaget ligger i våg. 3. Lägga ut och skruva fast det nya trägolvet. Det blev mycket sågspånsgrävande och arbete iförd andningsskydd. Det här var ett av de mest dammiga projekt jag genomfört.

Byt sorteringsordning

Påbörjat: 1 nov 2008 – Avslutat: 15 dec 2008

Måla golvet

 • 15 dec 2008 Anmäl

  Golvet målas vitt

  Golvet har först kvistlackats två gånger och här stryks en vattenburen grundfärg på.

  Här ser man tydligt de blanka fläckarna där golvet kvistlackats. Som golvfärg använde vid en slitstark, vattenburen färg från "Tre Stjerner".

  Tadaaa, då är golvet lagt och färdigmålat! (Foto: Carina Olander)

  Tadaaa, då är golvet lagt och färdigmålat! (Foto: Carina Olander)

  När golvet väl var lagt kändes det befriande att både slippa se sågspånet och att utsättas för det.

  Vi valde att måla med golvfärg från "Tre Stjerner" - en vattenburen, vit färg. Innan målningen kvistlackades golvet två gånger för att i möjligaste mån undvika att kvistarna skulle lysa igenom efter en tid.

  Efter kvistlackningen ströks govet en gång med grundfärg och tre gånger med täckfärg. Det tog tid men så blev det fint också.

  Förutom golvet, målades både väggar och tak.

  Lösningen med de "flytande reglarna" fungerade väldigt bra. Jag har inte upplevt någon som helst svikt i golvet. Generellt kan man säga att cc-måttet mellan de  fasta bjälkarna är 100 cm och samma sak för de "flytande reglarna". Detta innebär alltså att vi har golvreglar med cc-mått 50 cm.

  Golvet knarrar inte nämnvärt - det kan vi tacka lumppappen för.

  Sammantaget är det ett omfattande arbete som lagts ned, inte minst beroende på slitet med sågspånet och arbetet med att skruva fast plankorna på båda sidor av varje bjälke. Annars är själva golvläggningen både enkel och trevlig att utföra. Genom att golvplankorna är såpass breda (160 mm) bygger golvet ganska fort i bredd för varje planka som skruvas fast, vilket ju är trevligt.

  Läs kommentarer till inlägget (2)

Lägga trägolvet

 • 3 dec 2008 Anmäl

  Det nya golvet läggs

  De första plankorna har skruvats fast. Mot höger i bild har distanser placerats mellan väggen och den första brädan för att inte golvet skall slås in mot väggen när man knackar ihop plankorna. På varje golvregel har lumppapp satts fast för att undvika ett knarrande golv. Jag lade inte ut duk, plast eller liknande mellan spån och golv - ville behålla det autentiska sättet att lägga golv, med spånet direkt under golvplankorna.

  Använda hammare och golvbitar för att slå ihop golvet innan det skruvades fast. Här var det viktigt att pressa upp den "flytande regeln" mot golvet för att inte få en spalt mellan regel och golv.

  Anslutning mot vinklad dörr och lite extra pill vid platsen för en tidigare järnspis.

  När jag hittade de gamla tidningssidorna, porslinsskärvorna och det gamla myntet, tog jag fram en plankstump och skrev ned dagens datum och familjemedlemmarnas namn på. Nu var de dags att lägga den under golvet tillsammans med tre mynt från vår tid.

  Här ser man tydligt hur golvet har fått höjas mot höger i bild för att få det i våg.

  Samma sak här. Höjdskillnaden var som mest 1dm mätt från dörren till den bortre väggen.

  Efter allt slit med underlaget var det ett sant nöje att lägga golvet! När jag köpte golvet på ByggMax letade jag fram paket där alla brädorna var minst 4,5 meter. På så sätt slapp jag tvärgående skarvar på golvet.

  När man tittar på den blå tapetremsan, som tidigare doldes av en golvlist, kan man konstatera att höjdskillnaden mellan golvet vid dörrtröskeln och golvet längst bort är ca. 1 dm! Helt plötsligt har vi fått ett trappsteg mellan sovrum och linneförråd

  Nu är det dags att måla govet!

Få underlaget i våg

 • 27 nov 2008 Anmäl

  Underlaget förbereds inför golvläggningen

  Här har jag föst undan en massa spån och sedan skruvat fast en av de gamla golvplankorna på sidan av en bjälke för att få underlaget i våg. Notera höjdskillnaden på plankan där den längst bort sitter i den höjd som krävs för att få golvet i våg, ca 1 dm skillnad!

  Det är inte alltför ofta man behöver en skyffel i samband med golvläggning ;)

  Här har jag ritat av på väggen vilken höjd plankorna måste sättas för att räta upp underlaget.

  En av de "flytande golvreglarna" som tagits ur för att kunna sänkas ned över en tvärgående bjälke.

  Produkter på bilden

  Varje bjälke försågs med en planka på varje sida för att få så mycket stöd som möjligt. I något fall fick jag skruva fast en planka på ovansidan för att kompensera för det faktum att bjälken var rund på sidan..

  I ytterkant fick jag dra fast en regel i väggen eftersom de gamla bjälkarna inte satt i ytterkant. Skruvade fast i bakomliggande regel.

  Svepbild över en "flytande regel" och därefter en gammal bjälke med sidoskruvade plankor.

  Förutom de mellanliggande "flytande reglarna" som golvunderlag, tog jag tillvara de gamla golvplankorna för att kunna skruva dessa på sidan av befintliga golvbjälkar. Genom att använda långt vattenpass, kunde jag fastställa den höjd som krävdes på plankorna för att få golvet i våg från ingångsdörren räknat.

  På den bortre väggen ritades den vågräta linje vid vilken alla sidoskruvade plankor skulle avslutas. Det tidigare golvet tappade i höjd i två dimensioner - in mot huset och ut mot ytterväggen.

  Den här delen av jobbet var den mest dammiga, slitsamma och tidskrävande delen av hela golvprojektet. Jag ville behålla den gamla spånisoleringen varför det krävdes att jag skyfflade rent vid varje bjälke för att kunna sänka ned de sidoplacerade plankorna. Oj, vad det dammade! Ansiktsmask var ett absolut måste.

Bryta upp gamla golvet

 • 15 nov 2008 Anmäl

  Gamla plankorna lyfts bort, sågspånet blottas

  En bit på väg. Mycket sågspån och många, långa, rostiga spikar att dra upp.

  I katastrofens epicentrum ;)

  Som nämnts var det brett mellan reglarna/bjälkarna så jag fick lägga ut ett par plankor att gå på för att minska risken att trampa ner i vardagsrummet.

  Hittegods, tidningssida 1 - text från mitten av 1860-talet.

  Hittegods, tidningssida 2 - text från mitten av 1860-talet.

  Hittegods, tidningssida 3 - text från mitten av 1860-talet.

  Hittegods, tidningssida 4 - text från mitten av 1860-talet.

  Hittegods, porslinsskärvor, gammalt mynt och snickrad trädetalj.

  Genom att det var brett mellan befintliga bjälkar (90-115 cm), funderade jag på hur underlaget skulle förberedas inför golvläggningen. I största möjliga mån ville jag undvika att lägga golvspånskiva för att inte förlora för mycket takhöjd eller behöva höja dörrkarmens placering på väggen. Redan det fallande golvet skulle innebära att takhöjden skulle minska i en del av rummet. Efter tips från svågern beslutade jag att köpa hem reglar, 45x120 mm, och placera ut mellan de befintliga bjälkarna som en sorts "flytande golvregel". Även om regeln inte vilar på ett underlag, så håller de skruvade golvplankorna upp hela den aktuella golvsektionen tillsammans. Om en planka belastas så håller de närliggande plankorna upp golvet så att det inte sviktar.

  Måste också nämna vad jag hittade i sågspånet! I närheten av dörröppningen till vårt linneförråd fann jag flera spännande saker. Dels gamla porslinsskärvor och en tvåöring från 1932 men också diverse texter som antydde ett ursprung långt äldre. En liten bibel med sirlig text och även enskilda bibelblad med ännu sirligare text. Det mest spännande var ändå en tidningssida skriven på högtravande, gammaldags engelska med referat från det brittiska House of Commons där dåvarande Prime Minister Lord Palmerston debatterade problematiken i Schleswig-Holstein. På andra sidan av detta dokument fann jag texter med information om brittiska bolag med teodlingar i Indien, antal aktier i bolagen och inte minst datumangivelser från bl.a. November 1863! Enligt uppgift är vårt hus byggt 1863 och jag blev ordentligt upprymd över att jag funnit tryckt text med referens till husets byggår!

  Läs kommentarer till inlägget (1)

 • 8 nov 2008 Anmäl

  Laminatgolvet bortplockat

  Här ser man det utlagda flytspacklet. Inte undra på att golvet var ojämnt.

  De första plankorna bortplockade - sågspån som isolering och cc 90-115 mellan reglarna.

  Efter att laminatgolvet plockats bort och kastats ut genom fönstret kunde vi tydligare se omfattningen av det kommande arbetet. Flytspackel på två motstående delar av golvet - tjockleken var upp till 1½ cm på sina håll.

  Flytspacklet knackades bort och sedan var det dags att bryta upp den första plankan . . . lite spännande var det allt. Vad skulle vi finna under golvet och hur omfattande skulle arbetet bli när det gällde att få underlaget i våg?

  När första plankan väl lyfts bort stod snart klart att här var det inte snack om cc 60 cm mellan golvreglarna. Nä, här hade man laddat på ordentligt och bjöd på frikostiga 90-115 cm mellan golvreglarna. Hur skulle vi lösa det här utan att erhålla alltför hög bygghöjd? Det är ganska lågt i tak så ambitionen var att inte bygga för mycket på höjden.

  Tog ett samtal med svågern, snickarproffset Ken, som gärna förmedlar sina tips via telefon.

  Fortsättning följer . . .

 • 1 nov 2008 Anmäl

  Bakgrund och det inledande arbetet

  Från uppbrutet laminatgolv till . . .

  . . . färdigt sovrum med målat trägolv (Foto: Carina Olander)

  . . . färdigt sovrum med målat trägolv (Foto: Carina Olander)

  Inför vår yngsta sons födelse, var vi tvungna att flytta om en del här hemma. Den äldsta grabben, då drygt fyra år gammal, skulle flytta till vårt dåvarande sovrum så att lillkillen kunde ta över brorsans rum och därmed få ett eget sovrum. Vårt blivande sovrum hade använts som arbetsrum och det var belagt med ett laminatgolv på ett underlag som lutade ca. 3 cm per meter! En kula rullade lätt från ena sidan av rummet till den andra.

  Dessutom var golvet ojämnt och det rörde på sig då man gick på det tack vare att tidigare ägare lagt ut ett ojämnt lager flytspackel direkt på det underliggande plankgolvet!

  Arbetet inleddes med att hustrun och äldsta grabben bröt upp laminatgolvet så att det underliggande, ganska rangliga plankgolvet togs fram. Det var då vi såg flytspacklet på de lägsta punkterna av golvet. Det vara bara att ta fram kofot och hammare och ömsom knacka sönder, ömsom bryta upp det bitvis tjocka flytspacklet.

  Det kom att visa sig, att detta utan tvekan var den enklaste delen av golvprojektet . . .

Kommentarer till projektet

Projektansvarig

Peter G Peter G

Planering/snickare

There is a license error on this site:
Unable to find a valid Community license on disk.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.